Kitap Dağıtım Sözleşmesi

0
238

Kitap Dağıtım Antlaşması

Kitap Dağıtım Sözleşmesi

04 / 01 / 2016 tarihinde “Yazar” ile “Yayıncı” arasında yapılmış sözleşmedir.

TELİF SAHİBİ:      (Yazar Adı)

ADRES:               (Yazar Adresi)

TEL :                   (Yazar Telefon Numarası)

E-Posta:              (Yazar Email Adresi)

YAYINCI:             Erman Basım Yayın Dağıtım – Tolga Erman (Kitapdostu Yayınları)

ADRES:               Mecidiye Mh Adıyaman Cad No:16 /B Uzundere- Sultanbeyli-İSTANBUL

TEL:                    0 216 498 89 18

FAX:                   0 216 498 89 18

E-Posta:              tolgaerman1@hotmail.com

SÖZLEŞME KOŞULLARI:

 1. Yazar (Yazar Adı)– (Kitap Adı)adlı (kitap) bu sözleşmedeki koşullarla Yayıncıya 1 kere Basım, Dağıtım (ilk 1000 adetlik tek distribitörluk ) olarak devretmeyi kabul eder. Yazar söz konusu Eser’de yer alan bölümleri başka başlık altında ve ayrı kitaplar halinde yayınlatmayacaktır.
 2. Yayıncı, sözleşme konusu Eser’i 2 ay içinde yayınlamayı taahhüt eder.
 3. Yayımcı, eserin, içeriğinde Yazar’ın izni olmadan hiçbir değişiklik yapamaz.
 4. Eser 1000 adet basılacaktır. Bu Baskı İstanbul Ezgi Matbaa’da olup basım ücreti Yayınevi  tarafından ödenir. Sonrasında Kargo veya Nakliye yolu ile Erman basıma teslim edilir. Faturaya binayen teslimat yapılır. Faturasız ürün teslim alınmaz ve dağıtım yapılmaz. Bu kargo ücretini de yazar kendisi öder.
 5. Yayıncı, bu sözleşmeden doğan haklarını yazarın yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü şahıs ve kuruluşlara devredemez.
 6. Eserde geçen tüm yazılar, yazara aittir. Yazarın yazdıklarından yayınevi sorumlu tutulamaz.
 7. Yazar, eserin basılmasından itibaren geçen 5 yıl sürelerde Eser’in stok durumu hakkın­da yayıncıdan bilgi isteyebilir.
 8. Basılı mevcudunun tükenmesi halinde Yayıncı, Eser’in yeni basımını kendiliğinden gerçekleştiremez. Eser’in her yeni basımı için Yazar ‘ın onayının alınması zorunludur. Ancak Yazar basım ücretini karşıladığı taktirde ikinci baskısını yapar
 9. Eser’in basılı mevcudunun tükenmesinden itibaren 30. gün içinde Yayıncı, Yazar ‘a bildiri­mde bulunmalıdır. Bu bildirimin yapılmaması halinde Yazar, Yayıncıyı yazılı olarak uyarır. Uyarıya 30 gün içinde cevap verilemezse, sözleşme kendiliğinden fesholur ve telif hakkından doğan alacağın tamamı muaccel hale gelir.
 10. Her türlü ödeme, yürürlükteki vergi mevzuatının öngördüğü yükümlülüklere uygun olarak ve makbuz karşılığında yapılır.
 11. Yukarıdaki adresler, değiştirildikleri noter yolu ile yazılı olarak bildirilmediği sürece tarafların tebli­gat adresleridir.
 12. Bu sözleşme Eser’in Türkçe / Tüm yayın haklan için geçerlidir.
 13. Sözleşme süresi imza tarihinden itibaren 5 yıldır. Tüm Hakları bu süre zarfında Yazara Aittir.
 14. Yazar ve Yayıncının bu sözleşmede belirtilmemiş tüm yasal haklan saklıdır.
 15. Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde Yayınevi’nin ikametgâhının bulunduğu yerin Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
 16. Yayınevi dağıtım yapılan kitap bedelinin(etiket fiyatının) % 60 iskonto uygulanarak, kalan % 40’ı yazar adına açılmış hesap numarasına yılda 1 kez olarak kitap satış adeti tutarında nakten ödeme yapılır.
 17. Ödeme banka hesap numarasına ve telif sahibine açılmış olan hesap numarasına ödeme yapılır.
 18. Kitap yayınevi stoklarına girene kadar oluşacak tüm masraflar yazara aittir
 19. Kitapda yayınevi logosu basmak zorunludur. Kitap dağıtımı satışı bu süre zarfında sadece yayınevine aittir. Ayrıca dağıtım ve satış yapılamaz.
 20. Kitap dağıtım bedeli olarak 2000 ( bin) + kdv(%18)  türk lirası nakten ödeme alınır. Yazar yayıncıya kitap dağıtım bedeli öder. Yayınevi banka hesap numarasına ödeme yapılmadan dağıtım yapılmaz.

            Yazar                                                                                                                                                                                                                                                                     Yayıncı

(Yazar Adı)                                                                                         Erman Basım Yayın Dağıtım

         Tolga Erman (Kitapdostu Yayınları)

Kitap Dağıtım SözleşmesiKitap dağıtım, Kitap dağıtım koşulları, kitap nerelere dağıtılır, kitap satış, kitap pazarlama, dağıtım, kitap satış noktaları, kitap dağıtım noktaları

Kitap Dağıtım

Kitap Dağıtım Sözleşmesi

Kitap Dağıtım Koşulları

Kitap Nerelere Dağıtılır

Kitap Satış Sözleşmesi

Kitap Pazarlama Sözleşmesi

Kitap Dağıtım Noktaları

Kitap Satış Noktaları